Ένδυση

Η αμφίεση που επιλεγεί κανείς τόσο στην ιδιωτική όσο και στην εργασιακή του ζωή παίζει σημαντικό ρόλο στην εικόνα που εκπέμπει ο καθένας μας. Τα αξεσουάρ και το στυλ που επιλέγουμε να ακολουθήσουμε εκφράζει στοιχεία του χαρακτήρα μας, το γεγονός ότι δημιουργούμε εξατομικευμένες μπλούζες έχει ως απώτερο στόχο την κοινοποίηση χαρακτηριστικών μας που είναι δύσκολο να κοινωνικοποιήσουμε εξ αρχής μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. Ας μην ξεχνάμε ότι η πρώτη εντύπωση που δίνει κάνεις είναι η πιο σημαντική για την αυτοπαρουσίαση κάποιου.

Στον εργασιακό χώρο η αμφίεση αντικατοπτρίζει χαρακτηριστικά του εργασιακού πλαισίου και της φιλοσοφίας της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν να παρουσιάσουν την κοσμοθεωρία τους μέσω της ενδυμασίας των εργαζομένων της. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν δυο κατηγορίες επιχειρήσεων αυτές οι οποίες απαιτούν ένα συγκεκριμένο ενδυματολογικό κώδικα και αυτές οι οποίες  δεν έχουν κάποια ενδυματολογική απαίτηση από τους εργαζομένους τους.

Στην πρώτη κατηγορία των επιχειρήσεων που επιλέγουν κάποιο ενδυματολογικό κώδικα (Dress Code)  υπάρχουν δυο υποκατηγορίες αυτές που απαιτούν έναν ενοποιημένο και αυστηρώς καθορισμένο ενδυματολογικό πλαίσιο παρέχοντας συγκεκριμένα στοιχειά ένδυσης  και αυτές οι οποίες παρέχουν έναν ευρύτερα αποδεκτό κανονιστικό ενδυματολογικό πλαίσιο. Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν ενδυματολογικό κώδικα είναι κυρίως επιχειρήσεις όπου οι εργαζόμενοι τους έρχονται σε επαφή με πελάτες τόσο εντός όσο και εκτός επιχείρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια εταιρεία μπορεί να έχει διαφορετική ενδυματολογική πολίτικη ανάμεσα στα τμήματα της.

14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών,
ΤΚ 57 001, Θέρμη

2310 301408

info@printeverything.gr