Ταμπελάκια

 

Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με μονόχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως 100 Χ 40 X 0.60 mm. c_158_158_16777215_00_images_tampelakia-02.jpg c_158_158_16777215_00_images_tampelakia-03.jpg
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με μονόχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως
100 Χ 40 X 0.60 mm.
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με δίχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως
110 Χ 75 X 0.60 mm.
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με μονόχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως
110 Χ 65 X 0.8 0 mm.
     
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με μονόχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως 75 Χ 35 X 0.60 mm.  c_158_158_16777215_00_images_tampelakia-05.jpg  c_158_158_16777215_00_images_tampelakia-06.jpg
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με μονόχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως 75 Χ 35 X 0.60 mm. Ταμπελάκι από αλουμίνιο με δίχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως 150 Χ 100 X 1 mm. Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με μονόχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως 120 Χ 70 X 0.60 mm.
     
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με ψηφιακή εκτύπωση διαστάσεως 125 Χ 65 X 0.60 mm.  c_158_158_16777215_00_images_tampelakia-08.jpg  c_158_158_16777215_00_images_tampelakia-09.jpg
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με ψηφιακή εκτύπωση διαστάσεως
125 Χ 65 X 0.60 mm.
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με δίχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως
110 Χ 55 X 0.60 mm.
Ταμπελάκι από αλουμίνιο με μονόχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως
150 Χ 100 X 1.5 mm.
     
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με δίχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως 14 Χ 80 X 0.60mm. c_158_158_16777215_00_images_tampelakia-11.jpg c_158_158_16777215_00_images_tampelakia-12.jpg
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με δίχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως
14 Χ 80 X 0.60mm.
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με δίχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως
140 Χ 75 X 0.60 mm.
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με δίχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως
160 Χ 110 X 1 mm.
     
Ταμπελάκι από αλουμίνιο με τρίχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως 100 Χ 30 X 0.60 mm. c_158_158_16777215_00_images_tampelakia-14.jpg c_158_158_16777215_00_images_tampelakia-15.jpg
Ταμπελάκι από αλουμίνιο με τρίχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως
100 Χ 30 X 0.60 mm.
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με μονόχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως
140 Χ 50 X 0.60 mm.
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με δίχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως
110 Χ 55 X 0.60 mm.
     
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με τρίχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως 100 Χ 40 X 0.60 mm. c_158_158_16777215_00_images_tampelakia-17.jpg c_158_158_16777215_00_images_tampelakia-18.jpg
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με τρίχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως
100 Χ 40 X 0.60 mm.
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με τρίχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διαστάσεως
100 Χ 40 X 0.60 mm.
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμίνιο με μονόχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας
70 Χ 45 X 0.60 mm.
     
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμινίο με δίχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διστάσεως 150 Χ 50 X 0.60mm. Ταμπελάκι αλουμινίου με τύπωμα sublimation  
Ταμπελάκι μηχανήματος από αλουμινίο με δίχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας διστάσεως
150 Χ 50 X 0.60mm.

Ταμπελάκι αλουμινίου με τύπωμα sublimation