14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών,
ΤΘ: 60 717, ΤΚ 57 001, Θέρμη

2310 301408

info@printeverything.gr